Izrada novog PANDOPAD web rješenja i online/web alata za upravljanje licencama

Opis projekta

U sklopu ovog projekta nove web stranice Pandopad (www.pandopad.com), je osim modernih rješenja za prezentaciju ponude tvrtke uključila i poseban web sustav za upravljanje softverskim Pandopad licencama. Ovako izveden web podići će kvalitetu interakcije s tržištem u B2B segmetu kroz unaprijeđeno pozicioniranje na pretraživačima (SEO), te adaptaciju korisnikovih mobilnih uredaja.

Cilj i očekivani rezultat projekta

Cilj projekta je povećanje konkurentnosti tvrtke PANDOPAD d.o.o. proširenjem kapaciteta, povećanjem kvalitete izlazne usluge, uvođenje novoga web sustava za upravljanje softverskim

PandoPad licencama, smanjenjem gubitaka vremena obrade podataka u poslovanju, uštede sirovina u poslovanju kao što su papir, boja za ispis ponuda i kvaliteta interakcije s tržištem u

B2B segmentu kroz unaprijeđeno pozicioniranje na pretraživačima (SEO), te adaptaciju korisnicima mobilnih uređaja.

Time će se nadvladati operativna stagnacija društva po pitanju razvoja, odnosno kroz uvođenje nove suvremenije WEB stranice pojačati će se razvoj novih usluga. Prijavitelj će nakon završetka projekta nastaviti ulagati u noviju opremu s ciljem zadovoljavanja standarda koje pred prijavitelja postavlja tržište. Tražiti će se prilike kako na domaćim tako i na inozemnim tržištima. Planira se dugoročna poslovna suradnja sa više kupaca kako bi se kroz veći obujam rada pojeftinio fiksni trošak koji tvrtka ima na izlaznom proizvodu (najam poslovnoga prostora, električna energija, plaće zaposlenih).

Očekivani rezultati projekta:

1. Povećanje prihoda prijavitelja

2. Povećanje broja zaposlenih

3. Povećanje konkurentnosti

3. Proširenje kapaciteta prijavitelja te širenje na inozemna tržišta

4. Ulaganje u edukaciju zaposlenika

5. Povećanje prihoda Prijavitelja

Ukupna vrijednost projekta 122.750,00 HRK
 

Iznos sufinanciranja EU 68.740,00 HRK
 

Razdoblje provedbe projekta od 9. listopada 2018. godine do 9. listopada 2019. godine.

Kontakt osobe za više informacija
Voditelj projekta:
Goran Radić, direktor

goranr@pandopad.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite: www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke PANDOPAD d.o.o.