Instalacijske verzije

Na svakom PandoPad uređaju instalira se klijentska aplikacija. U našoj ponudi su licence za interaktivne (INTERACTIVE), neinteraktivne (PLAYER) i FUN klijente.
Licencni model posebno je dizajniran kako bi vam omogućio optimalnu skalabilnost vašeg PandoPad sistema i jednostavno dodavanje novih jedinica.
  • Transport for London
  • Chivas
  • Superbrands Shopping club
  • Gingernet
  • Grad  Kutina
  • Galerija Pikto