Instalacijske verzije

Na svakom PandoPad uređaju instalira se klijentska aplikacija. U našoj ponudi su licence za interaktivne (INTERACTIVE), neinteraktivne (PLAYER) i FUN klijente.
Licencni model posebno je dizajniran kako bi vam omogućio optimalnu skalabilnost vašeg PandoPad sistema i jednostavno dodavanje novih jedinica.
  • Microsoft
  • Place2Go
  • Dani komunikacija
  • Effie Awards
  • adidas
  • golden drum