Instalacijske verzije

Na svakom PandoPad uređaju instalira se klijentska aplikacija. U našoj ponudi su licence za interaktivne (INTERACTIVE), neinteraktivne (PLAYER) i FUN klijente.
Licencni model posebno je dizajniran kako bi vam omogućio optimalnu skalabilnost vašeg PandoPad sistema i jednostavno dodavanje novih jedinica.
  • HTC
  • PR Conference
  • Sport   Vision
  • Abbey Digital
  • HRG Travel Management
  • O Tours