Upravljanje sadržajem

PandoPad koristi sopstveni sistem za upravljanje sadržajem - PandoPad® Manager. PandoPad® Manager je napredni CMS sistem (Content Management System), izuzetno jednostavan za korišćenje. PandoPad® Manager je moguće administrirati kroz web pretraživač sa svih vrsta računara: PC, laptop, tablet, smart telefon.

Upravljanje sadržajem je ključno za uspeh svakog Digital Signage projekta. Bez ažurnog i bogatog sadržaja vaše digital signage rešenje će vrlo brzo postati neatraktivno korisnicima, a kad jednom izgubite njihovo interesovanje, onda ga je vrlo teško povratiti. U našem dosadašnjem iskustvu primetili smo da klijenti vrlo često nastoje izbeći posao upravljanja vlastitim sadržajem, te pokušavaju ovaj posao prebaciti na agencije ili isporučioce rešenja. Jedan od razloga je ponekad i loše dosadašnje iskustvo sa sistemima za upravljanje sadržajem (CMS).

Upravo zbog ovog razloga smo vodili računa da PandoPad® Manager bude što jednostavniji i praktičniji za korišćenje, a da pri tom nudi vrlo napredne funkcije te maksimalnu dostupnost u svakom trenutku i sa svakog mesta.


  • Pickbox
  • TUI travel PLC
  • Sixteen
  • Steelsoft
  • Vegeta
  • Optika Anda