Standardne aplikacije

Standardne PandoPad aplikacije univerzalno su primenjive na gotovo svim lokacijama i u svim industrijskim granama. Moguće ih je koristiti pojedinačno ili u bilo kakvoj kombinaciji više aplikacija. Osmislili smo ih kako bi pružale izvanrednu podlogu kreatorima sadržaja i omogućile što jednostavnije administriranje.

PandoPad interaktivne i neinteraktivne digital signage aplikacije namenjene su informisanju, oglašavanju, komunikaciji i zabavi. Možete ih primeniti odmah, potpuno prilagođene vašem sopstvenom vizuelnom identitetu.

  • Aggmore
  • Istarska  Županija
  • Optika Anda
  • Sport   Vision
  • Mercedes-Benz
  • TZ Grada Svete Nedelje