Standardne aplikacije

Standardne PandoPad aplikacije univerzalno su primenjive na gotovo svim lokacijama i u svim industrijskim granama. Moguće ih je koristiti pojedinačno ili u bilo kakvoj kombinaciji više aplikacija. Osmislili smo ih kako bi pružale izvanrednu podlogu kreatorima sadržaja i omogućile što jednostavnije administriranje.

PandoPad interaktivne i neinteraktivne digital signage aplikacije namenjene su informisanju, oglašavanju, komunikaciji i zabavi. Možete ih primeniti odmah, potpuno prilagođene vašem sopstvenom vizuelnom identitetu.

  • SubCity
  • Povijesni i pomorski muzej Istre
  • TZ Umag
  • Revitas 2
  • H&M
  • Čigota