Specifične aplikacije

Kako bi upotreba PandoPada bila još bolje prilagođena karakterističnim potrebama pojedinih industrija i korisnika, razvili smo, a i dalje na zahtev korisnika, nastavljamo da razvijamo specifične aplikacije. Pri implementaciji specifičnih aplikacija, PandoPad vrlo često integrišemo s različitim legacy aplikacijama, bazama podataka i 3rd party CMS sistemima.

Specifične PandoPad aplikacije razvijamo zajedno i prema zahtevima naših klijenata u različitim vertikalnim industrijama. Na taj način, sve je veći broj aplikacija u našem katalogu. 

  • Jacobs Creek
  • Bleu home
  • Farmacia
  • Hotel Sheraton
  • Turistička zajednica Kutina
  • HRG Travel Management