Specifične aplikacije

Kako bi upotreba PandoPada bila još bolje prilagođena karakterističnim potrebama pojedinih industrija i korisnika, razvili smo, a i dalje na zahtev korisnika, nastavljamo da razvijamo specifične aplikacije. Pri implementaciji specifičnih aplikacija, PandoPad vrlo često integrišemo s različitim legacy aplikacijama, bazama podataka i 3rd party CMS sistemima.

Specifične PandoPad aplikacije razvijamo zajedno i prema zahtevima naših klijenata u različitim vertikalnim industrijama. Na taj način, sve je veći broj aplikacija u našem katalogu. 

  • Sinergija
  • Istarska  Županija
  • Optika Anda
  • Sport   Vision
  • Park prirode Lonjsko polje
  • Grad  Sveta  Nedelja