Contacts

Pandopad d.o.o.
OIB: 82500918128 

e-mail: info@pandopad.com

Sjedište:
Ivice Sudnika 7
Samobor 10430
Tel: +385-1-6195455

Proizvodnja i razvoj:
Josipa Jelačića 67
Samobor 10430
Phone: +385-1-4400368
Fax: +385-1-4102882