Tablica kompatibilnosti aplikacija

Tablica PandoPad aplikacija prema vrstama

  • A.B.S.
  • Microsoft
  • da Piero
  • Amfora
  • Gulliver travel
  • Hotel  Lapad