Park prirode Papuk Kultura

Kuća panonskog mora

Priče o životu u miocenu zapisane u stijenama Papuka

Obilazak Kuće Panonskog mora koncipiran je tako da počinje uvodnom prezentacijom o životu na našem Planetu, fosilima – na koji se način sačuvaju i što nam pričaju o nekadašnjem okolišu, sa posebnim osvrtom na živi svijet Panonskog mora