Specifične aplikacije

Kako bi upotreba PandoPada bila još bolje prilagođena karakterističnim potrebama pojedinih industrija i korisnika razvili smo, te i dalje na zahtjev razvijamo specifične aplikacije. Pri izradi specifičnih aplikacija PandoPad je moguće integrirati s legacy aplikacijama i bazama, te 3rd party CMS sustavima.

Specifične PandoPad aplikacije razvijaju se u suradnji i prema zahtjevima naših klijenata u različitim vertikalnim industrijama. S vremenom, sve je veći broj aplikacija u našem katalogu. 

  • Transport for London
  • Chivas
  • Place2Go
  • Gingernet
  • Konkurentna  Hrvatska
  • Galerija Pikto