Specifične aplikacije

Kako bi upotreba PandoPada bila još bolje prilagođena karakterističnim potrebama pojedinih industrija i korisnika razvili smo, te i dalje na zahtjev razvijamo specifične aplikacije. Pri izradi specifičnih aplikacija PandoPad je moguće integrirati s legacy aplikacijama i bazama, te 3rd party CMS sustavima.

Specifične PandoPad aplikacije razvijaju se u suradnji i prema zahtjevima naših klijenata u različitim vertikalnim industrijama. S vremenom, sve je veći broj aplikacija u našem katalogu. 

  • Applicon
  • Weekend Media Festival
  • Gulliver travel
  • City Shop
  • Hotel  Lapad
  • Steelsoft