PandoPad

PandoPad eshte zgjidhje per Sinjalistikat Dixhitale Interaktive, e projektuar ne menyre unike.


Nje Epoke e re ne Nderveprimin Publik

Sinjalistikat Dixhitale Pandopad jane nje zgjidhje unike, moderne, interaktive ose jo-interaktive, te perdorshme per argetim, informacion, komunikim dhe reklamim ne vendet publike. Pavaresisht llojit te industrise, Pandopad do t’ju ndihmoje te percillni mesazhin tuaj ne audiencen e synuar.

Nje Epoke e re ne Nderveprimin Publik
Nje Epoke e re ne Nderveprimin Publik
Nje Epoke e re ne Nderveprimin Publik

Sinjalistikat Dixhitale Pandopad jane nje zgjidhje unike, moderne, interaktive ose jo-interaktive, te perdorshme per argetim, informacion, komunikim dhe reklamim ne vendet publike. Pavaresisht llojit te industrise, Pandopad do t’ju ndihmoje te percillni mesazhin tuaj ne audiencen e synuar.

Projektuar per me shume
Projektuar per me shume

PandoPad mund te perdoret nga perdoruesit e saj per shume qellime, duke arritur audicencen e synuar ne shume menyra. PandoPad mund te perdoret per te dhene informacion, edukim, argetim, komunikime, publikime, kerkim tregu, prezantime, mbledhje informacioni, shitje, ose per forma te tjera nderveprimi. PandoPad eshte fleksibel dhe lehtesisht i menaxhueshem.

Projektuar per me shume
Projektuar per me shume

PandoPad mund te perdoret nga perdoruesit e saj per shume qellime, duke arritur audicencen e synuar ne shume menyra. PandoPad mund te perdoret per te dhene informacion, edukim, argetim, komunikime, publikime, kerkim tregu, prezantime, mbledhje informacioni, shitje, ose per forma te tjera nderveprimi. PandoPad eshte fleksibel dhe lehtesisht i menaxhueshem.

Interaktiviteti

Nderfaqja moderne e perdoruesit te PandoPad eshte me prekje, intuitive, fluide dhe karakterizohet nga animime te vogla, njelloj si tabletat moderne. Nderkohe qe e dizenjonim, ne u siguruam qe PandoPad te perdorej nga te gjithe, pavaresisht moshes, aftesive teknike apo atyre fizike. 

Interaktiviteti
Interaktiviteti
Interaktiviteti

Nderfaqja moderne e perdoruesit te PandoPad eshte me prekje, intuitive, fluide dhe karakterizohet nga animime te vogla, njelloj si tabletat moderne. Nderkohe qe e dizenjonim, ne u siguruam qe PandoPad te perdorej nga te gjithe, pavaresisht moshes, aftesive teknike apo atyre fizike. 

Dizajn qe Terheq Vemendjen dhe Nxit Veprimin

Dizajni fizik ishte nje tjeter sfide kyçe ne krijimin PandoPad. Çdo element eshte dizenjuar me perkushtim, duke i kushtuar vemendje edhe detajeve me te vogla, si per pajisjet, ashtu edhe per nderfaqen e perdoruesit ne aplikacionet e Pandopad. Qellimi ishte te krijohej nje kameleon qe do te shkrihej me çdo vend ose marke, por te ishte i dallueshem, terheqes dhe i bukur.

Dizajn qe Terheq Vemendjen dhe Nxit Veprimin
Dizajn qe Terheq Vemendjen dhe Nxit Veprimin
Dizajn qe Terheq Vemendjen dhe Nxit Veprimin

Dizajni fizik ishte nje tjeter sfide kyçe ne krijimin PandoPad. Çdo element eshte dizenjuar me perkushtim, duke i kushtuar vemendje edhe detajeve me te vogla, si per pajisjet, ashtu edhe per nderfaqen e perdoruesit ne aplikacionet e Pandopad. Qellimi ishte te krijohej nje kameleon qe do te shkrihej me çdo vend ose marke, por te ishte i dallueshem, terheqes dhe i bukur.

  • Jacobs Creek
  • Anda store
  • CCC
  • Proper
  • Hotel Sheraton
  • ISGE