Zhvillimi i Marketingut DOOH

Sinjalistika dixhitale, ose DOOH(Digital Out Of Home) eshte teknologjia marketing me rritjen me te shpejte ne bote.

Edhe pse ne kohe krize ekonomike, sinjalistika dixhitale po rritet deri ne 20% . Ne disa vende si Britania e Madhe dhe SHBA, DOOH eshte e perhapur pothuajse ne te gjitha vendet publike. E ardhmja e kesaj teknologjie do te kete permiresime thelbesore ne komponentet hardware, veçanerisht ne siperfaqet e ndeshmje ndaj prekjes, dhe permiresime te metejshme ne komunikimin nepermjet pamjes vizive te teknikave Natyral User Interface (NFC). Ky eshte drejtimi ne te cilin po zhvillohet edhe PandoPad®. Multi-prekje, multi-zbulues, NFC, dhe shume funkione te tjera jane tashme ne harten e rrugeve te PandoPad®. Disa prej jush do te perzgjidhen ne lançimin e ardhshem te produktit.


Komentet tuaja


  • Superbrands Shopping club
  • PR Conference
  • Payallo
  • new europe market
  • TZ Šibenik
  • ARTof.HR