PandoPad ne kendet e femijeve

Sinjalistika dixhitale per argetimin e femijeve

 

Kudo qe te rriturit me femije me vete duhet te presin ne rradhe per sherbime, ose jane te preokupuar nga ndonje aktivitet tjeter, ata kane nevoje per nje menyre argetimi per femijet. Per ti dhene zgjidhje ketij problemi, ne çdo vend, si qendra tregtare, aeroporte, hotele, banka apo ne hapesira te tjera publike, eshte krijuar nje kend femijesh, nje hapesire e veçante e dedikuar per ta,

ku ata mund te argetohen dhe te lene prinderit e lire qe te mbarojne punen qe kane ardhur te bejne. Kur kende te tilla pajisen me lodra, duhet patur parasysh qe lojerat qe vendosen ne to, te jene terheqese per femijet dhe gjithashtu edhe te sigurta. PandoPad® KIDS eshte zgjidhja ideale per ti shtuar vlera ketyre kendeve.

Avantazhet

 • Rrit njohjen e markes
 • Lidh vizualisht klientet me sherbimet dhe mesazhet e marketimit, nepermjet permbajtjeve dinamike
 • Jep mesazhet ne kategori specifike klientesh te synuar, duke pershpejtuar futjen ne treg dhe rritjen e shitjeve
 • Mundeson afishimin ne kohe reale te mesazheve, njoftimeve, si dhe te informacioneve te tjera, si p.sh. kursi i kembimit nga FOREX, pa kosto shtese.
 • Siguron konsistencen e informacionit te publikuar nepermjet perdorimit te serverit qendror
 • Menaxhim i qenderzuar

 

Me shume se nje loje

Perveç lojrave, PandoPad KIDS mund te ofroje shume informacione te tjera edukative per femijet, per shembull: PandoPad® Pages ku mund te vendosen libra, PandoPad® eCard/eCoupon ku mund te dergojne kartolina, PandoPad® Galery ku mund te shikojne foto etj.

Femijet e adhurojne PandoPad

Femijet e adhurjne PandoPad dhe logoja jone me arushin Panda ka shume lidhje me kete. Kudo qe ka nje PandoPad KIDS do te gjeni nje turme femijesh rreth tij, prandaj sigurohuni te vendosni sa me shume te tille.

PandoPad eshte unik

 • Marke dhe dizajn atraktiv
 • Nderfaqe perdoruesi me ekran me prekje
 • Efekte te shpejta dhe te qeta ndermjet pamjeve
 • Ndjesi e veçante gjate perdorimit te ekranit
 • Nderfaqe me funksione logjike dhe intuitive per kedo

Platforma PandoPad

Platforma PandoPad unifikon programet dhe komponentet hardware ne nje njesi te vetme. Qellimi ishte te krijohej nje sistem unik qe permbush te gjitha kerkesat ne fushen e Sinjalistikave Dixhitale me ane te nje platforme te besueshme. Platforma PandoPad mund te integrohet lehte edhe me sisteme te tjera. 

 


Pajisjet PandoPad

Kabinetet tona elegante mund te adaptohen per çdo hapesire apo marke, duke terhequr menjehere vemendjen e klientit. Gjate projektimit te tyre, ne u siguruam qe te ishin lehtesisht te aksesueshem nga te gjithe llojet e perdoruesve.

Me shume

PandoPad® Manager

PandoPad® Manager eshte nje sistem i avancuar per menaxhimin e permbajtjeve. Eshte dizenjuar qe te perdoret nga nje person apo nje grup pergjegjes per menaxhimin e permbajtjes. Mund te perdoret lehtesisht edhe nga persona te kualifikuar per marketing apo dizajn.

Me shume
 • City Shop
 • TZ Šibenik
 • Vegeta
 • TZ Rovinj
 • Farmacia
 • Abbey Digital