Versioni i instaluar

Ne çdo PandoPad eshte vendosur nje liçence e aplikacionit klient. Ne ofrojme liçenca per aplikacione kliente interaktive (INTERACTIVE) dhe jo interaktive (PLAYER), si dhe aplikacione per argetim. Modeli i liçencimit eshte dizenjuar per te shkallezuar lehtesisht perdorimin tuaj, duke mundesuar shtimin e liçencave te reja.

Modeli i liçencimit eshte dizenjuar per te qene i pershkallezueshem sipas modelit tuaj te biznesit, duke mundesuar shtimin e liçencave te reja.

  • Place2Go
  • MPG
  • Jama Baredine
  • Effie Awards
  • Grad  Sveta  Nedelja
  • ISGE