Versioni i instaluar

Ne çdo PandoPad eshte vendosur nje liçence e aplikacionit klient. Ne ofrojme liçenca per aplikacione kliente interaktive (INTERACTIVE) dhe jo interaktive (PLAYER), si dhe aplikacione per argetim. Modeli i liçencimit eshte dizenjuar per te shkallezuar lehtesisht perdorimin tuaj, duke mundesuar shtimin e liçencave te reja.

Modeli i liçencimit eshte dizenjuar per te qene i pershkallezueshem sipas modelit tuaj te biznesit, duke mundesuar shtimin e liçencave te reja.

  • HT Eronet
  • Transport per Londren
  • Infoarena
  • CROATIA osiguranje
  • Strukturni i investicijski fondovi
  • Mercedes-Benz