Aplikacionet e Personalizuara

Per ta bere PandoPad te pershtatshem per te per permbushur kerkesat specifike te disa industrive apo perdoruesve, ne kemi zhvilluar dhe vazhdojme te zhvillojme nje pakete me aplikacione specifike, me ane te se ciles eshte i mundur integrimi me aplikacionet baze, bazat e te dhenave apo aplikacione te tjera per menaxhimin e permbajtjeve.

Aplikacionet e Personalizuara te PandoPad zhvillohen per te permbushur kerkesat specifike te klienteve ne shtylla te ndryshme te industrise, duke pasuruar gjithnje e me shume katalogun e produkteve tona.

Gjate zhvillimit te aplikacioneve te tilla zakonisht ne i integrojme ato me sistemet ekzistuese te klientit ose dhe me aplikacione nga palet e treta. 

  • adidas
  • Povijesni i pomorski muzej Istre
  • TZ Rovinj
  • Revitas 2
  • Konzum
  • Etnografski muzej Zagreb